luni, 25 aprilie 2011

Masina rapida

Mod satisfăcâtor, aşa că ne puteam întoarce şi noi la Ebermouth oricînd doream.
—    De data asta însă. mon ami, nu mai luăm maşina ; ne întoarcem pe calea feratâ.
—    Ţi-e teamă să nu-ţi golească cineva bu-zunarele sau să nu dai iar peste vreo cuco-niţă nefericită ?
—    Ambele lucruri mi se pot întîmpla şi în tren, Hastings. Nu. mă grăbesc doar să ne in-toarcem la Ebermouth pentru a ne continua investigatiile asupra cazului nostru.
—    Cazul nostru ?
—    Desigur, mon ami. Mademoiselle Durrant a apelat la mine să o ajut. Faptul că acum problema se află în mîinile poliţiei nu înseamnă că eu mă pot spăla pe mîini. Am venit aici să-i fac un serviciu unui prieten vechi, dar nu doresc să se spună vreodată că Hercule Poirot a părăsit un străin aflat lanecaz !
Şi se ridică maiestuos de pe scaun.
—    Mi se pare că te-a interesat încă dina-inte, am remarcat eu cu fineţe. La oficiul de voiaj, cînd 1-ai zărit prima oară pe tînărul acela, deşi nu-mi pot imagina ce ţi-o fi atras atenţia la el.
—    Cum nu ştii, Hastings ? Mă mir. Mde, în cazul acesta o să rămînă micul meu^tecret.
înainte de plecare am avut o scurtâ convor-bire cu inspectorul de poliţie care se ocupa de acest caz. il interogase pe Norton şi i-a spus lui Poirot că nu i-a plăcut defel comportarea tînărului. Vociferase, negase şi pe deasupra se şi contrazisese în ce spusc
—    Dar cum i-a reuşit trucul hoţului pîn la urmâ, nu ştiu. mărturisi inspectorul. S-ar putea să-i fi dat mari'a unui complice care a dispărut cu vreo maşină rapidă. Dar asta e doar teorie. Trebuie sâ gâsim maşina şi compiiceie şi în felul acesta să clarificăm lucrurile.
Poirot încuviinţâ gînditor.
—    Crezi că aşa s-a intîmplat ? 1-am intre-bat, în timp ce ne ocupam locurile în trehi
—    Nu. mon ami, nu aşa s-au petrecut lu-crurile. Hoţul a lucrat mult mai inteligent decit cr<
—    Şi nu vrei să-mi spui şi rnie cum ?
—    Incâ nu. Ştii... e o slăbiciune de-a mea... îmi piace să păstrez secretul pîna la sfîrşit.
—    Şi sfîrşitul va veni curînd ?
—    Foarte curînd.
Am ajuns la Ebermouth puţin dupâ ora şase şi Poiiot s-a dus \inta ia magazinul ..Elizabeth Penn'. Era închis. dar Poirot a sunat şi Mary însăşi a venit să deschidă, faţa ei trâdînd în